Narada Koordynacyjna nr 27

W dniu 23 sierpnia 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 27. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z koordynacją prac projektowych w związku z sąsiednią inwestycją realizowaną przez PKP PLK.