Rada Budowy nr 12

W dniu 17 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 12. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu lipcu.