Rada Techniczna nr 5

W dniu 08 lipca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 5. Spotkanie miało na celu omówienie realizowanych prac projektowych i zagadnień związanych z Kontraktem.