Narada Koordynacyjna nr 24

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 24. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych ze zmianą klasy łącznika z drogi powiatowej klasy technicznej Z na drogę krajową klasy technicznej GP.