Narada Koordynacyjna nr 23

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą elektroenergetyczną.