Rada Budowy nr 10

W dniu 15.06.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 10. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu maju.