Rada Budowy nr 9

W dniu 18.05.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 9. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu kwietniu.