Narada Koordynacyjna nr 21

W dniu 16.05.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 21. Spotkanie miało na celu uzgodnienie zawartości Projektów Technicznych oraz Projektów Wykonawczych z branży mostowej.