Narada Koordynacyjna nr 20

W dniu 16.05.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 20. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z kolizją z planowaną inwestycją realizowaną przez Polską Spółkę Gazownictwa.