Narada Koordynacyjna nr 19

W dniu 05.05.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 19. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą drogową.