Narada Koordynacyjna nr 18

W dniu 04.05.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 18. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z przedkładaniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.