Narada Koordynacyjna nr 17

W dniu 04.05.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 17. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z wzorem umowy na roboty budowlano-montażowe.