Narada Koordynacyjna nr 16

W dniu 27.04.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 16. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą geotechniczną.