Złożenie wniosku o wydanie Decyzji ZRID

W dniu 22.04.2022 r. został złożony do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).