Rada Budowy nr 8

W dniu 20.04.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 8. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu marcu.