Narada Koordynacyjna nr 15

W dniu 06.04.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 15. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą mostową.