Narada Koordynacyjna nr 14

W dniu 04.04.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 14. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą geotechniczną.