Narada Koordynacyjna nr 13

W dniu 24.03.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 13. Spotkanie miało na celu uzgodnienie końcowego zakresu linii rozgraniczających dla inwestycji.