Rada Budowy nr 7

W dniu 16.03.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 7. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu lutym.