Narada Koordynacyjna nr 12

W dniu 01.03.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 12. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z zawarciem porozumienia w zakresie planowanych prac na terenach należących do Lasów Państwowych.