Narada Koordynacyjna nr 11

W dniu 18.02.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 11. Spotkanie miało na celu omówienie zakresu prac projektowych związanych z Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.