Rada Budowy nr 6

W dniu 16.02.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 6. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu styczniu.