Narada Koordynacyjna nr 10

W dniu 14.02.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 10. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych z zakresu branży mostowej.