Narada Koordynacyjna nr 9

W dniu 03.02.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 9. Spotkanie miało na celu omówienie zakresu zawartości Projektów Architektoniczno-Budowlanych oraz Projektów Technicznych z branży mostowej.