Narada Koordynacyjna nr 8

W dniu 26.01.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 8. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych z zakresu branży drogowej.