Rada Budowy nr 5

W dniu 19.01.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 5. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu grudniu.