Narada Koordynacyjna nr 6

W dniu 22.12.2021 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 6. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych z zakresu branży drogowej.