Rada Budowy nr 4

W dniu 15.12.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 4. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu listopadzie.