Narada Koordynacyjna nr 4

W dniu 24.11.2021 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 4. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych z zakresu branży mostowej i ochrony środowiska.