Rada Budowy nr 3

W dniu 17.11.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 3. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu październiku.