Rada Budowy nr 2

W dniu 20.10.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 2. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu wrześniu.