Rada Techniczna nr 2

W dniu 15.10.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 2. Spotkanie miało na celu omówienie realizowanych prac projektowych i zagadnień związanych z Kontraktem.