Rada Techniczna nr 3

W dniu 04.10.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 3. Spotkanie miało na celu omówienie realizowanych prac projektowych i zagadnień związanych z Kontraktem.