Rada Budowy nr 1

W dniu 22.09.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 1. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu sierpniu i potencjalnych utrudnień.