Narada Koordynacyjna nr 1

W dniu 16.09.2021 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 1. Spotkanie miało na celu omówienie zakresów związanych z roboczym projektem budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem branży mostowej.