Rada Techniczna nr 1

W dniu 09.09.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 1. Spotkanie miało na celu omówienie planowanych prac projektowych i zagadnień związanych z Kontraktem.