Narada Koordynacyjna nr 63

W dniu 26 stycznia 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 63. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych z roszczeniami Wykonawcy.