Rada Budowy nr 11

W dniu 20.07.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 11. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu czerwcu.