Narada Koordynacyjna nr 28

W dniu 26 sierpnia 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 28. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących zagadnień związanych z realizacją Kontraktu.

Rada Techniczna nr 6

W dniu 25 sierpnia 2022 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 6. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz omówienie ew. trudności.

Narada Koordynacyjna nr 27

W dniu 23 sierpnia 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 27. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z koordynacją prac projektowych w związku z sąsiednią inwestycją realizowaną przez PKP PLK.

Rada Budowy nr 12

W dniu 17 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 12. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu lipcu.

Narada Koordynacyjna nr 26

W dniu 04.08.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 26. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z koordynacją prac projektowych w związku z sąsiednią inwestycją realizowaną przez PKP PLK.

Rada Budowy nr 11

W dniu 20.07.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 11. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu czerwcu.

Rada Techniczna nr 5

W dniu 08 lipca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 5. Spotkanie miało na celu omówienie realizowanych prac projektowych i zagadnień związanych z Kontraktem.

Narada Koordynacyjna nr 24

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 24. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych ze zmianą klasy łącznika z drogi powiatowej klasy technicznej Z na drogę krajową klasy technicznej GP.

Narada Koordynacyjna nr 23

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą elektroenergetyczną.

Narada Koordynacyjna nr 22

W dniu 22 czerwca 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych ze zmianą klasy łącznika z drogi powiatowej klasy technicznej Z na drogę krajową klasy technicznej GP.